การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด
ผู้สอน

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8463

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

  ความเป็นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทาง  การเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.