homeการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด
personperson_add
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8463

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  ความเป็นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทาง  การเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)