ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2556การวางแผนฯ


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2556การวางแผนฯ

รหัสวิชา
8474

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวางแผนฯ ภาษาอังกฤษ.55006.152


฿299.00 -20.07%
฿1,268.00 -16.25%
฿89.00 -49.44%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)