homeสอบแก้ตัว ม.6
person
สอบแก้ตัว ม.6

ผู้สอน
นาง ช่อทิพย์ ทองไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สอบแก้ตัว ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8478

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)