homeสอบแก้ตัว ม.6
personperson_add
สอบแก้ตัว ม.6

ผู้สอน
person
นาง ช่อทิพย์ ทองไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สอบแก้ตัว ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8478

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)