สอบแก้ตัว ม.6
ผู้สอน

นาง ช่อทิพย์ ทองไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สอบแก้ตัว ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8478

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.