homeมัธยศึกษาปีที่ 3
personperson_add
มัธยศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
นาง นันธัชพร เกื้อหนองขุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8480

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

English Studying Room


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)