homeโปรแกรมประมวลผลคำ (การใช้งาน Word 2010)
person
โปรแกรมประมวลผลคำ (การใช้งาน Word 2010)

ผู้สอน
นางสาว ทัศพร จันทร์มหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมประมวลผลคำ (การใช้งาน Word 2010)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8488

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม  Word 2010


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)