โรงเรียนประชานิธานพัตย์ (55918103043)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ป.3 มีทั้งหมด 22 คน ได้แก่