homeโรงเรียนประชานิธานพัตย์ (55918103043)
person
โรงเรียนประชานิธานพัตย์ (55918103043)

ผู้สอน
Miss van cao
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรงเรียนประชานิธานพัตย์ (55918103043)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8494

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียน ป.3 มีทั้งหมด 22 คน ได้แก่ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)