homeภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
person
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ผู้สอน
นาย สมใจ วรรณโคตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8502

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ได้จัดทำข้อสอบซึ่งเป็นหนังสือิเล็คทรอนิกส์ สามารถโหลดได้ตาม Linkนี้ได้เลยครับ

https://docs.google.com/file/d/0BwrUVdz_07krdGdKMnRaN3FsR00/edit?usp=sharing


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)