ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ได้จัดทำข้อสอบซึ่งเป็นหนังสือิเล็คทรอนิกส์ สามารถโหลดได้ตาม Linkนี้ได้เลยครับ

https://docs.google.com/file/d/0BwrUVdz_07krdGdKMnRaN3FsR00/edit?usp=sharing