homeมัธยมศึกษาปีที่1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
นาย ธนวัฒน์ ลาคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8505

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)