homeมัธยมศึกษาปีที่1
person
มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
นาย ธนวัฒน์ ลาคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8505

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)