homeภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก
person
ภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก

ผู้สอน
นาย ประสาร บุญเฉลียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8514

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูประสาร กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)