เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูประสาร กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน