homeการพัฒนาหลักสูตร
personperson_add
การพัฒนาหลักสูตร

ผู้สอน
บุญจันทร์ สีสันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8520

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักสูตร 5 ปี (ปี3)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)