homeการพัฒนาหลักสูตร
person
การพัฒนาหลักสูตร

ผู้สอน
บุญจันทร์ สีสันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8520

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักสูตร 5 ปี (ปี3)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)