เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รู้จักที่มาและประเภทของตัวอักษรญี่ปุ่น ศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย ไวยกรณ์พื้นฐาน การฝึกพูดออกเสียง การเขียนญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง