homeTutor for School
person
Tutor for School

ผู้สอน
นาย กิตติ ชูวัฒนานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Tutor for School

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8526

สถานศึกษา
ติวเตอร์นอกโรงเรียน

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนสำหรับกลุ่มนักเรียน ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)