homeQuality assurance and laboratory management
personperson_add
Quality assurance and laboratory management

ผู้สอน
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Quality assurance and laboratory management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8527

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)