homeคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย สุโท ภูผายาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8528

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเพิ่มเติมประสบการณ์ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)