homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศท 0401
person
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศท 0401

ผู้สอน
นาย ณัฏฐ์ ปรางค์น้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศท 0401

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8529

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ชั้นเรียนดังกล่าวเป็นชั้นเรียนระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 2556

ภาคปกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)