เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GD 331 จัดหน้าดิจิตัล Sec 07

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับให้นักศึกษาใช้ส่งคำถามหรือตรวจ Sketch แบบออนไลน์ (กรณีไม่สามารถมาพบอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาได้) และให้นักศึกษาใช้บันทึก Sketch ของแต่ละคนที่ได้ Sketch ไว้ สำหรับเก็บเป็น Portfolio ในท้ายเทอม