homeการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย สุโท ภูผายาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8537

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ ป.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)