homeการงานอาชีพมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
การงานอาชีพมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาย สุโท ภูผายาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8539

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานชั้น ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)