homeนางสาวศศิมาภรณ์ สมสอน ชั้นม.5/1 เลขที่37
personperson_add
นางสาวศศิมาภรณ์ สมสอน ชั้นม.5/1 เลขที่37

ผู้สอน
นางสาว ศศิมาภรณ์ สมสอน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นางสาวศศิมาภรณ์ สมสอน ชั้นม.5/1 เลขที่37

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
854

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)