homeนางสาวศศิมาภรณ์ สมสอน ชั้นม.5/1 เลขที่37
person
นางสาวศศิมาภรณ์ สมสอน ชั้นม.5/1 เลขที่37

ผู้สอน
นางสาว ศศิมาภรณ์ สมสอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวศศิมาภรณ์ สมสอน ชั้นม.5/1 เลขที่37

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
854

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)