แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

คำอธิบายชั้นเรียน

การแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 สาขา

ของกระทรวงสาธารณสุข