MGT-102 2/56

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
MGT-102 2/56

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8546

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ดูจากข่าวประกาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)