นางสาววัชรีภรณ์ ฟองลม เลขที่ 16


ผู้สอน
นางสาว วัชรีภรณ์ ฟองลม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาววัชรีภรณ์ ฟองลม เลขที่ 16

รหัสวิชา
855

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books