homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย นพดล บุญภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8551

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ม.5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)