ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ม.5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์