วิทย์ฯ กลุ่ม 55008.152 ( กล่ม 2 ) 1/2556


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ฯ กลุ่ม 55008.152 ( กล่ม 2 ) 1/2556

รหัสวิชา
8553

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ


฿538.00 -39.96%
฿772.00 -39.64%
฿260.00 -57.65%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)