มัธยมศึกษาปีที่ ๕ การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)
ผู้สอน

นางสาว อารีรัตน์ บูรณพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8556

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.