มัธยมศึกษาปีที่ ๕ การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕