homeมัธยมศึกษาปีที่ ๕ การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)

ผู้สอน
นางสาว อารีรัตน์ บูรณพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8556

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)