เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบและจัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ การนำเสนอและเอกสารทางเทคนิค โดยใช้กรณีศึกษา