homeโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
personperson_add
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

ผู้สอน
person
พิรภพ จันทร์แสนตอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8560

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบและจัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ การนำเสนอและเอกสารทางเทคนิค โดยใช้กรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)