เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 611 Advanced Organic Chemistry 2013

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1.Introduction ,valence bond theory and molecular orbital theory.

2.Stereochemical principles(I)

3.Stereochemical principles(II)

3.Conformational analysis

4.Reaction dynamics

5.Isotope effects