บริหาร ฯ รุ่น 18 แผนก.นิเทศฯ


Teacher
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
Current sign in at over 2 years ago

Title
บริหาร ฯ รุ่น 18 แผนก.นิเทศฯ

Class ID
8570

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Description

การนิเทศการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)