บริหาร ฯ รุ่น 18 แผนก.นิเทศฯ


Pengajar
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
บริหาร ฯ รุ่น 18 แผนก.นิเทศฯ

Nomor Identifikasi Kelas
8570

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Keterangan

การนิเทศการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)