บริหารฯ ระนอง นิเทศฯ
ผู้สอน

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
บริหารฯ ระนอง นิเทศฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8571

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การนิเทศการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.