homeนายวรวุฒิ เหลาผา
person
นายวรวุฒิ เหลาผา

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ เหลาผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นายวรวุฒิ เหลาผา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
858

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพือเป็นสื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)