homeห้องเรียนกลับทางวิชาภาษาจีน ม.๑ห้อง大爱 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
person
ห้องเรียนกลับทางวิชาภาษาจีน ม.๑ห้อง大爱 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

ผู้สอน
นาย รัชต์ธร รัตนพิสุทธิ์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนกลับทางวิชาภาษาจีน ม.๑ห้อง大爱 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8580

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนภาษาจีนโดยใช้หลักห้องเรียนกลับทาง เน้นการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)