homeเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)
personperson_add
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)

ผู้สอน
person
นางสาว ดาวรุ่ง ชำนาญนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8583

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ด้านการอ่าน  คันจิ  คำศัพท์  และแบบฝึก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)