homeเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)
personperson_add
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)

ผู้สอน
person
นางสาว ดาวรุ่ง ชำนาญนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8583

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ด้านการอ่าน  คันจิ  คำศัพท์  และแบบฝึก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)