homeFoundation English 3/2
person
Foundation English 3/2

ผู้สอน
นาย ธเนศ เจริญทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Foundation English 3/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8591

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งงาน, ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆของรายวิชา, ดูคะแนนและความก้าวหน้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)