homeปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
person
นางสาว ชุตาภา น้อยเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8596

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)