homeปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว ชุตาภา น้อยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8596

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)