เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Unit I

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  • Properties and Handling Particulate Solids
  • Size Reduction of Solid
  • Mechanical Separation of Solids (Centrifugation, Sedimentation, Filtration, Fluidization
  • Liquid Mixing Operation