เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Momentum and Heat Transfer

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

  • สมบัติของไหลและของไหลสถิต ทฤษฎีและกฎของการไหล
  • การไหลประเภทอัดตัวไม่ได้ผ่านท่อ การวัดและการควบคุมการไหล
  • สมการโมเมนตัมและการนำไปใช้งาน
  • การนำความร้อนแบบสถานะคงตัวกับภาวะชั่วครู่ การแผ่รังสีความร้อน การพาความร้อนแบบธรรมชาติและแบบบังคับ
  • สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน การควบแน่และการเดือด อุปกรณ์แลกเปลี่ยความร้อน