เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Transport Phenomena

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

  • ความรู้พื้นฐานของการถ่ายเทมวล ความร้อนและโมเมนตัม
  • การถ่ายโอนเชิงโมเลกุล สมการเชิงอนุพันธ์ของการดุลมวล ความร้อนและโมเมนตัม
  • การถ่ายเทเชิงเทอร์บูเลนท์ สัมประสิทธิ์ของการถ่ายเทอนาโลยีระหว่างการถ่ายเท การถ่ายเพสระหว่างเฟส