homelสถิติชั้นสูง
personperson_add
lสถิติชั้นสูง

ผู้สอน
ณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
lสถิติชั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8608

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

๑.สถิติหลายตัวแปร

๒.การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)