การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)
ผู้สอน

นาย ปฐมสุข สีลาดเลา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8612

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาวิชา

1 หลักการ ความหมายความสำคัญ

2 บทบาทของผู้นำต่อการทำงทานเป็นทีม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.