ภาษาไทย
ผู้สอน

นาง สโรชา แก้วตะพาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8613

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

๑.คำพ้องรูปClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.