homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Jurisprudence
personperson_add
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Jurisprudence

ผู้สอน
ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Jurisprudence

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8627

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ศึกษาลักษณะและประเภทของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)