รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws
ผู้สอน

ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8628

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำธิบายรายวิชา :  ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย  เนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรต่างๆของรัฐและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.