homeรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws
personperson_add
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws

ผู้สอน
ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง Constitution and Election Laws

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8628

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำธิบายรายวิชา :  ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย  เนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรต่างๆของรัฐและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)