homeระดับมัธยมศึกษา
personperson_add
ระดับมัธยมศึกษา

ผู้สอน
นางสาว กัญญารัตน์ จิ๋วนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8629

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาที่เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)