homeการใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2
personperson_add
การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2

ผู้สอน
นาง สุภรา ช้างพลายงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8630

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น  ใช้สำหรับสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)