homeการใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2
person
การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2

ผู้สอน
นาง สุภรา ช้างพลายงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8630

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น  ใช้สำหรับสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)