homeการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ชั้น ม.1
personperson_add
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ชั้น ม.1

ผู้สอน
นาง สุภรา ช้างพลายงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)