homeComTeach
personperson_add
ComTeach

ผู้สอน
นางสาว วิลาสินี โกศิลป์สุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ComTeach

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8636

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ClassStart


ClassStart.org ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนของไทย เพื่อให้ผู้สอนจัดการชั้นเรียนได้อย่างสะดวกขึ้นจริงและให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของระบบในปัจจุบัน ได้แก่

  • การให้การบ้านกลุ่มและเดี่ยว
  • การตรวจการบ้าน
  • การให้คะแนน
  • การดาวน์โหลดคะแนนรวมเพื่อการคำนวณเกรด
  • การจัดการเอกสารการสอน
  • การมีผู้ช่วยสอน
  • ข่าวประกาศของชั้นเรียน
  • เว็บบอร์ดสนทนาในชั้นเรียน
  • บันทึกการเรียนรู้ (Reflective journal)

ClassStart.org ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing จากผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก ทำให้สามารถรองรับชั้นเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่จำกัดปริมาณข้อมูล จากการเริ่มให้บริการในสี่เดือนที่ผ่านมา ClassStart.org มีสมาชิกแล้วประมาณ 7,000 คน และมีชั้นเรียนประมาณ 850 ชั้นเรียน ท่านสามารถทดลองใช้บริการ http://classstart.org/ โดยสามารถศึกษาการใช้งานได้ที่ http://help.classstart.org/ และหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหาการใช้งานท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ [email protected]

ClassStart.org คือระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ พัฒนาโดยทีมงาน GotoKnow.org ให้บริการโดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)