homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ (ค๓๓๑๐๒)
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ (ค๓๓๑๐๒)

ผู้สอน
นาย สุพจน์ แป้นแจ่มจาก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ (ค๓๓๑๐๒)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8639

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สถิติ ๓


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)