homeComputer [S.6]
person
Computer [S.6]

ผู้สอน
Lugkana Daramas
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Computer [S.6]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8656

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


Computer S.6 Semester 2/2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   T.BE               

      คลิ๊กเข้าห้องเรียนเลยค่ะ......

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)