homeม.3 การเปรียบเทียบ Comparison
person
ม.3 การเปรียบเทียบ Comparison

ผู้สอน
นางสาว ศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 การเปรียบเทียบ Comparison

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
866

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเปรียบ adjective ด้วยตนเอง จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)