เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3 การเปรียบเทียบ Comparison

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเปรียบ adjective ด้วยตนเอง จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด