ม.3 การเปรียบเทียบ Comparison


ผู้สอน
นางสาว ศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 การเปรียบเทียบ Comparison

รหัสวิชา
866

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดราชบพิธ

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเปรียบ adjective ด้วยตนเอง จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books